84 години - традиции, качество и ...

Мисия на неправителствената организация

Събира, запазва, разпространява местния фолклор и българско народно творчество.

Цели на организацията

Запазва фолклора в страната. Организиране на мероприятие и дейности свързани с млади и стари. Библиотечна дейност.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info